Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2011 г.)
Корекция
NomaD (2011 г.)

Издание:

Френска поезия. Сборник

Френска. Първо издание

 

Подбрал и превел от френски: Пенчо Симов

Рецензент: Симеон Хаджикосев

 

Народна култура — София, 1978

 

Poesie Française

Choix et traduction de Pentcho Simov

Narodna kultura

 

Художествено оформление: Иван Кьосев

 

Редактор: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Наталия Кацарова

Дадена за набор 16. V. 1978 г.

Подписана за печат август 1978 г.

Излязла от печат август 1978 г.

Формат 84X108/32. Печатни коли 39. Издателски коли 32,76

 

Цена 3,62 лв.

 

ДИ „Народна култура“

ДПК „Димитър Благоев“


На Жорж Куртелин

Душата ми е Рим при сетния упадък,

посрещащ с взор тълпи от варвари безчет

и с някой акростих замислено зает,

на залеза лъча заплел в стиха си гладък.

 

От скука мре духът в живот напусто сладък.

А нейде пада град, след кървав бой превзет.

О, да не можеш — в плен на порива си клет!

О, да не искаш миг поне да имаш рядък!

 

Без воля и без мощ смъртта да приближиш!

До дъно пих, Батил, смехът ме дразни даже

и нищо занапред не може да се каже!

 

Освен единствен стих — ще го унищожиш,

единствен роб, решил за теб да не пострада,

единствена печал — без смисъл, без пощада.

Край
Читателите на „Униние“ са прочели и: