Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2011 г.)
Корекция
NomaD (2011 г.)

Издание:

Френска поезия. Сборник

Френска. Първо издание

 

Подбрал и превел от френски: Пенчо Симов

Рецензент: Симеон Хаджикосев

 

Народна култура — София, 1978

 

Poesie Française

Choix et traduction de Pentcho Simov

Narodna kultura

 

Художествено оформление: Иван Кьосев

 

Редактор: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Наталия Кацарова

Дадена за набор 16. V. 1978 г.

Подписана за печат август 1978 г.

Излязла от печат август 1978 г.

Формат 84X108/32. Печатни коли 39. Издателски коли 32,76

 

Цена 3,62 лв.

 

ДИ „Народна култура“

ДПК „Димитър Благоев“


Небето тъй е синьо вън[1]

и тъй спокойно!

Короната си люшка вън

дръвченце стройно.

 

Далече в тоя небосклон

звънти камбана,

да пее птичка в тоя клон

с тъга подхвана.

 

Животът, боже, ей го тук —

и прост, и лесен,

и от града се носи звук

на глъч и песен.

 

Какво си прегрешил, ей ти,

та в плач сега си,

кажи, какво направи ти

със младостта си?

Бележки

[1] Небето тъй е синьо вън. — Стихотворението е написано в затвора на Монс.

Край