Към текста

Метаданни

Данни

Включено в книгата
Оригинално заглавие
Les Rossignols, (Обществено достояние)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма

Информация

Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2011 г.)
Корекция
NomaD (2011 г.)

Издание:

Френска поезия. Сборник

Френска. Първо издание

 

Подбрал и превел от френски: Пенчо Симов

Рецензент: Симеон Хаджикосев

 

Народна култура — София, 1978

 

Poesie Française

Choix et traduction de Pentcho Simov

Narodna kultura

 

Художествено оформление: Иван Кьосев

 

Редактор: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Наталия Кацарова

Дадена за набор 16. V. 1978 г.

Подписана за печат август 1978 г.

Излязла от печат август 1978 г.

Формат 84X108/32. Печатни коли 39. Издателски коли 32,76

 

Цена 3,62 лв.

 

ДИ „Народна култура“

ДПК „Димитър Благоев“

История

  1. — Добавяне

Нощта забави часовете

и слезе над Париж сънят.

Не спете, с песен огласете,

любими птички, всеки кът.

Щастлив е; който вниква в своя

душевен мир след пъстър ден!

Обичам на нощта покоя:

запейте, славеи, за мен.

 

Певци на верността, не спете!

Зовът на Фрина е капан —

нощта за нея е, помнете,

свидетел нов на нов роман.

Макар че има изневяра

и плам от искреност лишен,

във нежността не губя вяра:

запейте, славеи, за мен.

 

Зоил за вас не съществува;

но нежният ви зов дори

не би могъл да развълнува

скъперника, броящ пари.

Когато в нощен час измами

и кражби вижда той смутен,

при музите е бедността ми:

запейте, славеи, за мен.

 

Не бихте в робство вий живели,

затуй не лейте сладък глас

пред хора, робството приели,

та в робство да държат и нас.

На стража те са пред кревата

на крал, с дантели украсен,

пък аз прославям свободата:

запейте, славеи, за мен.

 

О, знам, не бихте вий стояли

при някой, който зло кове.

Дъхът на пролетта ме гали

със нежните ви гласове

и влива хубост непозната

във моя дух опиянен;

очаквам радостно зората:

запейте, славеи, за мен.

Край