Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2011 г.)
Корекция
NomaD (2011 г.)

Издание:

Френска поезия. Сборник

Френска. Първо издание

 

Подбрал и превел от френски: Пенчо Симов

Рецензент: Симеон Хаджикосев

 

Народна култура — София, 1978

 

Poesie Française

Choix et traduction de Pentcho Simov

Narodna kultura

 

Художествено оформление: Иван Кьосев

 

Редактор: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Наталия Кацарова

Дадена за набор 16. V. 1978 г.

Подписана за печат август 1978 г.

Излязла от печат август 1978 г.

Формат 84X108/32. Печатни коли 39. Издателски коли 32,76

 

Цена 3,62 лв.

 

ДИ „Народна култура“

ДПК „Димитър Благоев“


Във миг на пълен мрак ми връщаш светлина,

целувко, чийто дъх в сърцето ми се впива,

чаровна рожбо на устата най-красива,

която е била дарена на жена.

 

Изгарям в треска — тя отне ми всички сили,

прогони мисълта за всякакви дела,

изпил съм, о небе, от тези устни мили

и сладостен нектар, но и отрова зла.

 

Ах, моята душа в блаженство се стопява!

Насладата е смърт, когато е такава,

от този свят, Елиз, след миг ще отлетя.

 

Целувката ти бе към гибелта ми стъпка:

тъй както и змия се случва под цветя,

намерих си смъртта в трендафилова пъпка.

Край