Дневник на етикетите

(за „Зелените коси“ от Чеслав Хрушчевски)

Дата Етикет Потребител