Дневник на етикетите

(за „Демонът и сеньорита Прим“ от Паулу Коелю)

Дата Етикет Потребител