Дневник на етикетите

(за „Скучният живот на Себастиян Сюш“ от Мишел Демют)

Дата Етикет Потребител