Дневник на етикетите

(за „Амбах“ от Михаел Крюгер)

Дата Етикет Потребител