Дневник на етикетите

(за „Свобода“ от Розе Ауслендер)

Дата Етикет Потребител