Дневник на етикетите

(за „Цветята на малката Ида“ от Ханс Кристиан Андерсен)

Дата Етикет Потребител