Включено в книгата
Оригинално заглавие
Non so se s’è la desïata luce, ???? (Обществено достояние)
Превод от италиански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
maskara (2010)

Издание:

Микеланджело Буонароти. Лирика

Редактор: Светозар Златаров

Редактор на издателството: Николай Бояджиев

Коректори: Лиляна Малякова и Мария Ждракова

Технически редактор: Тома Станкулов

Художествено оформление: Олга и Васил Йончеви

ИК „Народна култура“, 1970


Дали бе светлината възжелана

на Бога, що в душата си усетих,

или из паметта човешка свети

и красота в сърцето ми отляна?

 

Не бе ли слава и мечта призвана

пред взора обличила силуети,

оставяйки след вихрите подети

ридание в гръдта ми изтерзана?

 

Това, което търся и ме води,

не е при мен, синьор; не знам къде е,

а сам духът не може да го види.

 

Но всички сладки болки и несгоди,

туй „да“ и „не“, което ме люлее,

от Вашите очи без друго иде.

Бележки

[0] Сонетът е посветен вероятно на Кавалиери и запазен в няколко редакции. — Б.пр.

Край