Включено в книгата
Светлината на света
Немски поети от XII до XX век
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Пълни авторски права)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Обработка
NomaD (22.01.2011)

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

Източник: http://vkonstantinov.hit.bg/dichter/dichter.htm

Източник: http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/svetlinata/content.htm


По разкривеното небе

с тромави стъпки

се лута през мрака Сатурн

и подсвирква на своите луни.

 

От пробития покрив

всичко се вижда,

но целият дом е потънал в сън,

изпълнен е сякаш с гори

и в съня си потрепва,

а над дъха му, разперили

тежки криле, дремят птиците.

 

Един-другиму нека сънуваме

чуждия сън, да не чуваме

шума на звездите и всички

гласове в тъмнината, кръвта

нека само шурти, да се спуска и пада

с възчерни, червени по края

листа под сърцето.

 

Утре ще можеш да пръснеш

пепел и прах по небето,

пред този настъпващ

ход на Сатурн.

 

1963

Край