Включено в книгата
Светлината на света
Немски поети от XII до XX век
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Пълни авторски права)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Обработка
NomaD (22.01.2011)

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

Източник: http://vkonstantinov.hit.bg/dichter/dichter.htm

Източник: http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/svetlinata/content.htm


Жегата вдълбава в камъка

пророческото слово.

Един мъж мъчително

изкачва хълма,

в пастирската торба

деветият час[1],

гвоздей и чук.

 

Сухото сияние на козето стадо

се разпилява из въздуха

и като прахан пада отвъд хоризонта.

 

1979

Бележки

[1] Матей, 27:46 — Б.пр.

Край