Дневник на етикетите

(за „Под корените на магарешкия трън“ от Петер Хухел)

Дата Етикет Потребител