Дневник на етикетите

(за „Островът“ от Розе Ауслендер)

Дата Етикет Потребител