Дневник на етикетите

(за „Пак ще се намерим“ от Розе Ауслендер)

Дата Етикет Потребител