Включено в книгите:
Мечтая тъй нежно за теб
Немска любовна лирика от XII до XX век
Светлината на света
Немски поети от XII до XX век
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Пълни авторски права)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Обработка
NomaD (22.01.2011)

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

Източник: http://vkonstantinov.hit.bg/dichter/dichter.htm

Източник: http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/svetlinata/content.htm


1

В Нюрнберг съчиниха закон

И той разплака някои жени, които

С незаконен мъж деляха леглото си.

        В предградията месото поскъпва,

        Трещят барабаните с мощ!

        О, господи, каквото настъпва,

        Ще ни слети тази нощ!

2

Мари Зандерс, твоят възлюбен

Има много черна коса —

По-добре днес не бъди с него такава,

Каквато довчера си била!

        В предградията месото поскъпва,

        Трещят барабаните с мощ!

        О, господи, каквото настъпва,

        Ще ни слети тази нощ!

3

Мамо, дай ми ключа!

Не може да е толкова страшно —

Виж, луната си грее, както преди…

        В предградията месото поскъпва,

        Трещят барабаните с мощ!

        О, господи, каквото настъпва,

        Ще ни слети тази нощ!

4

Една сутрин в девет часа

Те я прекараха през града —

По риза, с дъска на гърдите,

С остригана коса.

Тълпата крещеше. Тя

Гледаше безучастно.

        В предградията месото поскъпва,

        Тази нощ Щрайхер[1] реч ще държи!

        Велики боже, какво за тях настъпва,

        иха разбрали, ако имаха уши.

 

1935

Бележки

[1] Юлиус Щрайхер (1885–1946) — националсоциалистически политик и издател на смърт в Нюрнбергския процес и екзекутиран. — Б.пр.

Край