Дневник на етикетите

(за „Тези здания“ от Курт Тухолски)

Дата Етикет Потребител