Включено в книгата
Светлината на света
Немски поети от XII до XX век
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Пълни авторски права)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Обработка
NomaD (22.01.2011)

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

Източник: http://vkonstantinov.hit.bg/dichter/dichter.htm

Източник: http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/svetlinata/content.htm


Жените на приятелите развалят приятелството.

Отначало плахо завземат част от приятеля,

окопават се в него,

изчакват,

следят,

привидно участват в приятелския съюз.

 

Това късче от приятеля никога не ни е принадлежало —

ние не забелязваме нищо.

Но скоро положението се променя:

те завоюват все повече и повече,

проникват все по-надълбоко

и скоро владеят целия приятел.

 

Той се е преобразил; сякаш изпитва срам за приятелството си.

Както преди се е срамувал от нас за любовта,

така сега се срамува от нея за приятелството.

Той вече не ни принадлежи.

Тя не стои помежду ни — тя го е отвлякла.

 

Той не е вече наш приятел:

той е неин мъж.

 

Някаква слаба наранимост остава.

Тъжно гледаме подир него.

 

Онази в леглото излиза винаги права.

 

1925

Край