Курт Швитерс
Цигаррен

(елементарно)

Включено в книгата
Светлината на света
Немски поети от XII до XX век
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Пълни авторски права)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Обработка
NomaD (22.01.2011)

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

Източник: http://vkonstantinov.hit.bg/dichter/dichter.htm

Източник: http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/svetlinata/content.htm


Цигаррен

Ци

гарр

рен

Це

и

ге

а

ерр

ерр

е

ен

ЦеИ

ЦеИГе

ЦеИГеА

ЦеИГеАЕрр

ЦеИГеАЕррЕр

ЦеИГеАЕррЕрр

ЦеИГеАЕррЕрр

ЕррЕЕн

ЕЕн

Ен

Це

и

ге

а

ерр

ерр

е

ен

Ци

гарр

рен

Цигаррен

 

(Последният стих се изпява)

 

1921

Край