Включено в книгите:
Мечтая тъй нежно за теб
Немска любовна лирика от XII до XX век
Светлината на света
Немски поети от XII до XX век
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Обработка
NomaD (22.01.2011)

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

Източник: http://vkonstantinov.hit.bg/dichter/dichter.htm

Източник: http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/svetlinata/content.htm


Слиза вечер в старата градина;

Времето на Соня, син покой.

Странстване на дива бекасина;

Дънер гол сред есенен покой.

 

Слънчоглед поляга нежно, сплита

В клуп на Соня белия живот.

Рана алена, незнайна, скрита,

Дири тъмни стаи за живот,

 

Дето сините камбани бият;

Стъпките на Соня, благ покой.

Там умиращи животни вият,

Дънер гол сред есенен покой.

 

Слънцето на стари дни огрява

В миг на Соня белите й вежди,

Сняг ланитите й овлажнява

И пустинята на двете вежди.

 

1913

Край