Дневник на етикетите

(за „Гаджи бери бимба“ от Хуго Бал)

Дата Етикет Потребител