Включено в книгите:
Мечтая тъй нежно за теб
Немска любовна лирика от XII до XX век
Светлината на света
Немски поети от XII до XX век
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Обработка
NomaD (22.01.2011)

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

Източник: http://vkonstantinov.hit.bg/dichter/dichter.htm

Източник: http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/svetlinata/content.htm


Нямаш ли сили да си припомниш блаженото време?

Над долината стъмена просветваха първи звезди,

Двама потръпвахме в сенките. Ала гигантският бряст

Сякаш насън се люлееше, пръскаше тропащи капки

Долу в тревата: не беше изминал и час от дъжда!

Ала това бе за мене време безкрайно. Понеже

За преживяващия се разтваря мигът: мълчаливо

Зейват безбрежните бездни от блян между поглед и поглед:

В себе си всмуках докрай твоя двайсетгодишен живот.

— Имах го, докато брястът изцеждаше своите капки.

 

1891

Край