Включено в книгата
Светлината на света
Немски поети от XII до XX век
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Обработка
NomaD (22.01.2011)

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

Източник: http://vkonstantinov.hit.bg/dichter/dichter.htm

Източник: http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/svetlinata/content.htm


Често към края на селото, дето прогнила ограда

        Простите гробове заобикаля, бродя самотен.

Виж как е хлътнала тази могила; старците тук

        Вече не помнят чия е, не знаят, че тя е светиня.

Липсва й всяка украса, дори обяснителен знак;

        Жалко дръвче над нея простира закрилящи длани.

Шипко! Единствено тебе откривам вместо цветя;

        Ах, засрами ги, за чудо цъфни като прелестна роза!

Своето хилядолистно сърце разтвори! Запламти

        С дивия мирис, който извличаш от глъбините!

Тук е погребана майката на безсмъртен поет;

        Всички чада на Германия паметник днес му издигат.

 

1835

Край