Включено в книгата
Светлината на света
Немски поети от XII до XX век
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Обработка
NomaD (22.01.2011)

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

Източник: http://vkonstantinov.hit.bg/dichter/dichter.htm

Източник: http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/svetlinata/content.htm


Блуждае плахо по лика небесен

Гнетяща мисъл — облакът бурлив;

И като луд, обзет от пристъп бесен,

Шубракът се извива в порив див.

 

Далеч в небето гръм отеква вяло,

Премигват там светкавични зари;

— Така трепти око, сълза наляло, —

И скъден лъч в ресниците гори.

 

Мъгли летят безшумно над полето,

Студени сенки пъплят — мрачна сган;

В печален размисъл мълчи небето

И слънцето затиска с тежка длан.

 

1831

Край