Включено в книгите:
Мечтая тъй нежно за теб
Немска любовна лирика от XII до XX век
Светлината на света
Немски поети от XII до XX век
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Обработка
NomaD (22.01.2011)

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

Източник: http://vkonstantinov.hit.bg/dichter/dichter.htm

Източник: http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/svetlinata/content.htm


Накрая на хоризонта

Изниква в мъглив полумрак

Градът с високите кули,

Загърнати в късния зрак.

 

Влажният вятър набръчква

Посивелия речен лик;

Тъжно с веслата поскърцва

Лодкарят в моя каик.

 

Но слънцето мигом просветва,

Надига се в сетна заря,

Показва ми свидното място,

Където любовта ми умря.

 

1823

Край