Включено в книгата
Светлината на света
Немски поети от XII до XX век
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Биография
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Обработка
NomaD (22.01.2011)

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

Източник: http://vkonstantinov.hit.bg/dichter/dichter.htm

Източник: http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/svetlinata/content.htm


Фридрих Хьолдерлин (1770–1843) е немски поет, роден в Лауфен на река Некар в семейството на рано починал манастирски управител. Момчето изучава класически езици в прочутия Маулбронски семинар, а после постъпва в университета „Тюбингер щифт“, за да следва протестантска теология. Тук възникват и ранните химни на Хьолдерлин. Младежът се вдълбочава в трудовете на Лайбниц, Платон, Клопщок и Спиноза. Тясно приятелство го свързва с философите Хегел и Шелинг. Среща се с Гьоте и Шилер, който публикува първите откъси от епистоларния му роман в два тома „Хиперион или отшелникът от Гърция“ (1797, 1799) и му дава моралната си подкрепа. Хьолдерлин продължава образованието си в Йена, където слуша лекции при философа Фихте. Поради материални затруднения става домашен учител в дома на банкера Гонтард във Франкфурт на Майн и там се влюбва безутешно в майката на своя ученик, чийто образ (под името Диотима) става основен символ в поезията му.

Напразни са усилията на поета да основе списание, което да „обединява и помирява науката с живота, изкуството с идеала и образованите хора с природата“, както и да са установи в Йена като независим писател. След множество пътувания, физически и духовно разнебитен, Хьолдерлин постъпва в психиатрична клиника, а в 1807 г. заживява в дома на един дърводелец в Тюбинген, където в пълно умопомрачение прекарва близо четиридесет години. До смъртта си продължава да пише странни и често обвеяни от гениалност стихове, които подписва с измисленото име Скарданели.

Творчеството на Фридрих Хьолдерлин е проникнато от идеите и образите на класическата древност, но е повлияно и от стремежите и идеалите на Френската революция. Поетът вижда смисъла на изкуството във възпитанието на нов човешки род „на следващото столетие“, за да се осъществи хармоничното развитие на личността. Въздействието му се проявява едва върху поезията на XX век, най-вече в творчеството на Стефан Георге, Георг Хайм и Георг Тракл. През 1983 г. град Бад Хомбург фон дер Хьое учредява в чест на поета престижната литературна награда „Фридрих Хьолдерлин“. Едноименна награда е учредена и през 1989 г. от университетския град Тюбинген.

Край