Включено в книгата
Светлината на света
Немски поети от XII до XX век
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Биография
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Обработка
NomaD (22.01.2011)

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

Източник: http://vkonstantinov.hit.bg/dichter/dichter.htm

Източник: http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/svetlinata/content.htm


Рюдигер фон Мюнер (ок.1290—ок.1350) е немски предренесансов поет и автор на забавно-поучителни истории. За живота му почти нищо не се знае, предполага се, че е роден в Тюрингия, но се е преселил в Бавария и е творил на западно-среднонемско наречие.

В произведенията си, които предшестват по-късните битови шванки, Рюдигер фон Мюнер най-често осмива нравите на зараждащото се и бързо забогатяващо бюргерско съсловие, например в „Суматоха в бюргерския дом“ („Irregang und Girregar“), история за дяволито студентско приключение от XIV век в 1450 стиха.

От устното народно творчество поетът заимства предания и легенди за зли духове, както и цветисти заклинания срещу тяхното злотворство.

Край