Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2010)
Корекция
NomaD (2010)

Издание:

Дилън Томас. И смъртта ще остане без царство

Съставил и превел от английски: Александър Шурбанов

Английска. Първо издание

Народна култура, София, 1992

ISBN 954–04–0007–4

Книгата е издадена с конкурс на Националния център за книгата.

 

Водещ редактор: Федя Филкова

Библиотечно оформление: Стефан Груев

Редактор: Иван Теофилов

Художник: Стефан Груев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Езекил Лападатов

Коректор: Евгения Джамбазова

Формат 70×90/32. Тираж 3000. Печатни коли 7. Издателски коли 4,09

ДФ Полиграфически комбинат — София

 

Dylan Thomas. Collected Poems, 1934–1952

J. M. Dent & Sons Ltd. Aldine House Belford Street, London, 1971


Гърбушкото в парка

самотен господин

с дървета и вода обграден

от отварянето на вратата

през която те пристигат всеки ден

до неделната камбанка преди мрака

 

хапваше си хляб от вестник измърсен

сръбваше вода от вързаната чашка

в която пясък от децата хрупка

под чучура дето мойто корабче се люшка

нощем спеше в кучешка колибка

ала никой не го върза там.

 

Като птиците рано идваше

като водата сядаше кротко

и Господине му викаха Хей господине.

хлапетата дошли от града на разходка

а после хукваха, щом ги видеше

все по-навътре

 

отвъд езерото и алпинеума

додето той тръскаше вестника си след тях

през шумния зверилник на върбалака

сгърбени като него на смях

по по-далеч от пазача на парка

с острия му прът за суха шума.

 

И старият кучи жител

сам сред бавачки и лебеди

додето хлапаците сред върбите

изстрелваха ревящи тигри

из своите яростни погледи

в гъстак посинял от моряци

 

майстореше до вечерния час

снага на жена безукорно права

стройна като млад бряст

от костите си криви и стари

та там през нощта да остава

след всички вериги и катинари

 

цяла нощ в незастлания парк

след като шубраци и огради

птици и дървета езерото злака

и хлапетата невинни като ягоди

се дотътрят с този гръбльо кривокрак

чак до кучешката му колибка в мрака.

Край