Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2010)
Корекция
NomaD (2010)

Издание:

Дилън Томас. И смъртта ще остане без царство

Съставил и превел от английски: Александър Шурбанов

Английска. Първо издание

Народна култура, София, 1992

ISBN 954–04–0007–4

Книгата е издадена с конкурс на Националния център за книгата.

 

Водещ редактор: Федя Филкова

Библиотечно оформление: Стефан Груев

Редактор: Иван Теофилов

Художник: Стефан Груев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Езекил Лападатов

Коректор: Евгения Джамбазова

Формат 70×90/32. Тираж 3000. Печатни коли 7. Издателски коли 4,09

ДФ Полиграфически комбинат — София

 

Dylan Thomas. Collected Poems, 1934–1952

J. M. Dent & Sons Ltd. Aldine House Belford Street, London, 1971


        В дома ми една непозната

с глава не наред заедно е мен се засели,

        жена като птиците щура,

 

с ръка от пера залоства нощта на вратата.

        Права в лъкатушни постели,

в безнебесната къща ято облаци вкара

 

и се рее в кошмарите на тъмнината

        като в отвъдни предели,

или морета от мъжки легла фантазира.

 

        При мен тя дойде обладана,

светлината измамна през стените да влее,

        обладана от висините,

 

спи в коритото тясно, но шества безсънна

        по прахта и на воля беснее

по дъските, от стъпки на сълзи протрити.

 

И когато накрай в прегръдките й осъмна,

        в мен може би ще изгрее

първоогънят, който запали звездите.

Край