Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2010)
Корекция
NomaD (2010)

Издание:

Дилън Томас. И смъртта ще остане без царство

Съставил и превел от английски: Александър Шурбанов

Английска. Първо издание

Народна култура, София, 1992

ISBN 954–04–0007–4

Книгата е издадена с конкурс на Националния център за книгата.

 

Водещ редактор: Федя Филкова

Библиотечно оформление: Стефан Груев

Редактор: Иван Теофилов

Художник: Стефан Груев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Езекил Лападатов

Коректор: Евгения Джамбазова

Формат 70×90/32. Тираж 3000. Печатни коли 7. Издателски коли 4,09

ДФ Полиграфически комбинат — София

 

Dylan Thomas. Collected Poems, 1934–1952

J. M. Dent & Sons Ltd. Aldine House Belford Street, London, 1971


О, дайте маска и стена, да защитя от вашите шпиони

и изострените емайлирани очи и очилати нокти

насилието и метежа в забавачниците на лика си

запънка от замлъкнало дърво да спре пред враговете голи

езика-щик в незащитената молителница на гнева си,

сегашната уста и сладката тръба на звучните измами,

от стародавна броня и от дъб изваяни черти глупашки,

да заслонят блещукащия ум от всички зорки изпитвачи,

и насълзена горест на вдовец, провесена от тежки клепки,

да скрие беладоната, та ясно да съзрат очите сухи

как жалостивите лъжи на загубите си издават други

чрез изкривени голи устни или смях зад предпазливи шепи.

Край