Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
1 (× 1 глас)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2010)
Корекция
NomaD (2010)

Издание:

Дилън Томас. И смъртта ще остане без царство

Съставил и превел от английски: Александър Шурбанов

Английска. Първо издание

Народна култура, София, 1992

ISBN 954–04–0007–4

Книгата е издадена с конкурс на Националния център за книгата.

 

Водещ редактор: Федя Филкова

Библиотечно оформление: Стефан Груев

Редактор: Иван Теофилов

Художник: Стефан Груев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Езекил Лападатов

Коректор: Евгения Джамбазова

Формат 70×90/32. Тираж 3000. Печатни коли 7. Издателски коли 4,09

ДФ Полиграфически комбинат — София

 

Dylan Thomas. Collected Poems, 1934–1952

J. M. Dent & Sons Ltd. Aldine House Belford Street, London, 1971


Фенери светнат ли, светият лик

във осмоъгълник от непривично зарево

повехнал би, на любовта момчето

би бдяло над блаженството си кратко.

Чертите в техния потаен мрак

са плът, но дойде ли денят измамен,

пигментът блед от устните й пада,

повивките на мумията мъртва

откриват някогашна древна гръд.

 

Да мисля със сърцето си съм учен,

ала и то, като ума, е сляпо.

Да мисля с пулса си съм възпитаван —

забърза ли, със него да забързвам,

додето се сравнят поле и покрив.

И аз препускам, пренебрегнал времето —

брадатия спокоен господин,

разрошен от египетския вятър.

 

От толкова години слушам думи —

би трябвало да се променя нещо.

 

Онази топка, дето хвърлих в парка,

като играех, още не е паднала.

Край