Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2010)
Корекция
NomaD (2010)

Издание:

Дилън Томас. И смъртта ще остане без царство

Съставил и превел от английски: Александър Шурбанов

Английска. Първо издание

Народна култура, София, 1992

ISBN 954–04–0007–4

Книгата е издадена с конкурс на Националния център за книгата.

 

Водещ редактор: Федя Филкова

Библиотечно оформление: Стефан Груев

Редактор: Иван Теофилов

Художник: Стефан Груев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Езекил Лападатов

Коректор: Евгения Джамбазова

Формат 70×90/32. Тираж 3000. Печатни коли 7. Издателски коли 4,09

ДФ Полиграфически комбинат — София

 

Dylan Thomas. Collected Poems, 1934–1952

J. M. Dent & Sons Ltd. Aldine House Belford Street, London, 1971


Ръката, дето сложи подпис, хвърли град в разруха;

пет царски пръста с дан дъха обложиха без жал

и с удвоена смърт една страна разполовиха;

петимата крале затриха крал.

 

Могъщата ръка отвежда до превито рамо,

а ставите на пръстите са като тебешир;

перото сложи края на убийството безумно,

което сложи край на думите за мир.

 

Подписалата договор ръка разпръсна треска

и плъзна глад и напасти като рояк нечист;

велика е ръката, дето тъй човека стиска

чрез името, надраскано на лист.

 

Петимата крале пресмятат колко е убито,

но кой целуна раната, кой бръчката смекчи?

Ръка цари над жалостта, тъй както над небето;

ръцете нямат плачещи очи.

Край