Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2010)
Корекция
NomaD (2010)

Издание:

Дилън Томас. И смъртта ще остане без царство

Съставил и превел от английски: Александър Шурбанов

Английска. Първо издание

Народна култура, София, 1992

ISBN 954–04–0007–4

Книгата е издадена с конкурс на Националния център за книгата.

 

Водещ редактор: Федя Филкова

Библиотечно оформление: Стефан Груев

Редактор: Иван Теофилов

Художник: Стефан Груев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Езекил Лападатов

Коректор: Евгения Джамбазова

Формат 70×90/32. Тираж 3000. Печатни коли 7. Издателски коли 4,09

ДФ Полиграфически комбинат — София

 

Dylan Thomas. Collected Poems, 1934–1952

J. M. Dent & Sons Ltd. Aldine House Belford Street, London, 1971


Сега туй насекомо и светът, от който вдишвам,

щом вече символите ми изтикаха пространство,

време за градски зрелища и даже половина

от щурото ми временце за смушкване на фраза,

на вяра и на приказка аз смисъла разрязах

и треснах гилотината, а кървавото двойнство

глава-опашка бе свидетел на това сдвоено

убийство на Едем и наше битие зелено.

 

Сигурността за басните е смъртно насекомо.

 

На този разказ дракона е родилното си було

сляп в обръча си драсва по пламтящата окръжност,

върху градинския стобор измерва своя ръст

и се излюпва тъй в последно стреснато начало;

озъбен крокодил преди самата какавида,

преди греха на любовта една сърдечна кост,

крилата като свят осел, тази пищялка детска,

без да й вярват, над Едем надува Йерихон.

 

Баснята-насекомо е най-сигурен обет.

 

Смъртта: смъртта на Хамлет и кошмарните безумци,

една въздушна мелница на дървен кон пред нас,

Йоанов звяр, търпение на Йов, лъжевидение,

в Ирландското море на гръцки онзи вечен глас:

„Адам аз любя, любовта на лудите без край е,

по-сигурен край няма никой в книжната любов,

любимите от всички басни на дърво от думи

и моят кръст от разкази под приказен покров.“

Край