Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2010)
Корекция
NomaD (2010)

Издание:

Дилън Томас. И смъртта ще остане без царство

Съставил и превел от английски: Александър Шурбанов

Английска. Първо издание

Народна култура, София, 1992

ISBN 954–04–0007–4

Книгата е издадена с конкурс на Националния център за книгата.

 

Водещ редактор: Федя Филкова

Библиотечно оформление: Стефан Груев

Редактор: Иван Теофилов

Художник: Стефан Груев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Езекил Лападатов

Коректор: Евгения Джамбазова

Формат 70×90/32. Тираж 3000. Печатни коли 7. Издателски коли 4,09

ДФ Полиграфически комбинат — София

 

Dylan Thomas. Collected Poems, 1934–1952

J. M. Dent & Sons Ltd. Aldine House Belford Street, London, 1971


Самият дявол, въплътен в говореща змия,

в градината му средищните равнини на Азия,

в чертаещия час кръга ужили и събуди,

в греховни очертания плода брадат разчекна,

а Господ си скрибуцаше като сънлив пазач

и спускаше от своя хълм панаирджийска прошка.

 

Когато не познавахме подвластните морета,

под ръкотворната лупа полусвещена в облак

градинските ни богове, ми казват мъдреците,

добро със зло усукали на източно дърво;

и щом надутата луна се вдигна в небосвода,

тя беше черна като звяра, като кръста бледа.

 

Ний знаехме за стража таен в нашия Едем,

в свещените води, които не сковава зима,

а и в онези утрини могъщи на земята;

самият пъкъл в серен рог и сцепеният мит,

самият рай на небесата под среднощно слънце,

една змия скрибуцате в чертаещия час.

Край