Включено в книгата
Оригинално заглавие
This Bread I Break, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 1 глас)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2010)
Корекция
NomaD (2010)

Издание:

Дилън Томас. И смъртта ще остане без царство

Съставил и превел от английски: Александър Шурбанов

Английска. Първо издание

Народна култура, София, 1992

ISBN 954–04–0007–4

Книгата е издадена с конкурс на Националния център за книгата.

 

Водещ редактор: Федя Филкова

Библиотечно оформление: Стефан Груев

Редактор: Иван Теофилов

Художник: Стефан Груев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Езекил Лападатов

Коректор: Евгения Джамбазова

Формат 70×90/32. Тираж 3000. Печатни коли 7. Издателски коли 4,09

ДФ Полиграфически комбинат — София

 

Dylan Thomas. Collected Poems, 1934–1952

J. M. Dent & Sons Ltd. Aldine House Belford Street, London, 1971


Този хляб, който чупя, е бил някога жито,

това вино върху чуждоземно дърво

в плод било е налято;

човек денем, а в нощите виното скрито

са поваляли жетвата, смазвали грозда.

 

В това вино на лятото буйната кръв

е туптяла тогава в плътта по лозата,

в този хляб сговорчив

е лудувало младото жито под вятъра;

човек слънцето смазал, вързал вятъра с връв.

 

Тази плът, дето чупиш, тази кръв, дето пускаш

всичко в живата вена докрай да смете,

бяха жито и грозде

от мъзга, дето в сластния корен шурти;

мое вино напиваш, моя хляб чупиш ти.

Край