Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
6 (× 1 глас)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2010)
Корекция
NomaD (2010)

Издание:

Дилън Томас. И смъртта ще остане без царство

Съставил и превел от английски: Александър Шурбанов

Английска. Първо издание

Народна култура, София, 1992

ISBN 954–04–0007–4

Книгата е издадена с конкурс на Националния център за книгата.

 

Водещ редактор: Федя Филкова

Библиотечно оформление: Стефан Груев

Редактор: Иван Теофилов

Художник: Стефан Груев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Езекил Лападатов

Коректор: Евгения Джамбазова

Формат 70×90/32. Тираж 3000. Печатни коли 7. Издателски коли 4,09

ДФ Полиграфически комбинат — София

 

Dylan Thomas. Collected Poems, 1934–1952

J. M. Dent & Sons Ltd. Aldine House Belford Street, London, 1971


Там, где водите на лицето ти кръжаха,

щом ги навинтвах, сухият ти дух днес дъха,

от дъното мъртвило вдига взор;

там, дето водни духове с коси пробиха

сковалия те лед, днес суховеят духа

през сол, през коренища и хайвер.

 

Там, где ресите ти зелени сплетки виха

по приливни въжа, днес стъпките се чуха

на онзи скитник — разнищвана стар;

той смазаните ножици зловещо маха,

дошъл, за да пререже всяка вада тиха,

да повали плода надлъж и шир.

 

Невидими, прибоите ти цъкат плавно

на прежни водорасли в ложето любовно —

на любовта тревата съхне днес;

край канарите ти в пространството безтревно

призраци на деца е копнение призивно

към живото море издигат глас.

 

Клепачите ти цветни няма тъй гробовно

да се затръшнат, докато вълшебство древно

витае над земя и синя вие;

корали ще цъфтят по ложето ти дивно

и в прилива ти змии ще се вият стръвно,

додето морски вери дишат в пас.

Край
Читателите на „Там где водите на лицето ти кръжаха“ са прочели и: