Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2010)
Корекция
NomaD (2010)

Издание:

Дилън Томас. И смъртта ще остане без царство

Съставил и превел от английски: Александър Шурбанов

Английска. Първо издание

Народна култура, София, 1992

ISBN 954–04–0007–4

Книгата е издадена с конкурс на Националния център за книгата.

 

Водещ редактор: Федя Филкова

Библиотечно оформление: Стефан Груев

Редактор: Иван Теофилов

Художник: Стефан Груев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Езекил Лападатов

Коректор: Евгения Джамбазова

Формат 70×90/32. Тираж 3000. Печатни коли 7. Издателски коли 4,09

ДФ Полиграфически комбинат — София

 

Dylan Thomas. Collected Poems, 1934–1952

J. M. Dent & Sons Ltd. Aldine House Belford Street, London, 1971


Опази сила, дето през зелен фитил извлича цветето,

влече и моята зелена възраст; дето пръсва корените,

и мене също разрушава.

И аз не мога да разкажа на приведената роза,

че зимата и мойта младост е превила.

 

Опази сила, дето през скалите влагата извлича,

влече и мойта кръв червена; дето пресушава струите,

превръща моите на восък.

И аз не мога да разкажа на туптящите си вени

как същата уста и ручея изсмуква.

 

Онази длан, дето завъртва в бистри вирове водата,

раздвижва и тресавищата; дето връзва вятъра,

и моя бял саван разпъва.

И аз не мога да разкажа на обесения клетник

как във варницата клокочи моя глина.

 

В самия извор времето е впило жадните си устни;

тече и се съсирва любовта, ала кръвта пролята

ще уталожи раните й.

И аз не мога да разкажа на вилнеещия вятър

как времето с небе звездите е обвило,

 

И аз не мога да разкажа на заровения влюбен

как и по моята постеля е полазил червеят.

Край