Дневник на етикетите

(за „Неделна почивка“ от Йон Лука Караджале)

Дата Етикет Потребител