Дневник на етикетите

(за „Психотерапия“ от Херберт Франке)

Дата Етикет Потребител