Дневник на етикетите

(за „Експериментът“ от Ева Мария Мудрих)

Дата Етикет Потребител