Дневник на етикетите

(за „Пред огледалото“ от Владислав Ходасевич)

Дата Етикет Потребител