Дневник на етикетите

(за „Той не спи, той само забравя…“ от Владислав Ходасевич)

Дата Етикет Потребител