Дневник на етикетите

(за „Приятелят на Автоматей“ от Станислав Лем)

Дата Етикет Потребител
15 януари 2017 в 18:42 NomaD Е-поща
15 януари 2017 в 18:42 NomaD Е-поща
15 януари 2017 в 18:42 NomaD Е-поща
15 януари 2017 в 18:42 NomaD Е-поща
15 януари 2017 в 18:42 NomaD Е-поща
15 януари 2017 в 18:42 NomaD Е-поща