Дневник на етикетите

(за „Идеалната жена“ от Робърт Шекли)

Дата Етикет Потребител