Дневник на етикетите

(за „Сън огромен и мрачен…“ от Пол Верлен)

Дата Етикет Потребител