Дневник на етикетите

(за „Кърпикожух“ от Георги Авгарски)

Дата Етикет Потребител