Дневник на етикетите

(за „Прозорец“ от Атанас Далчев)

Дата Етикет Потребител