Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Набиране
Елена Николова
Източник
Словото

Издание: Елисавета Багряна. „Амазонка. Избрана лирика в два тома.“ „Български писател“. С. 1973


Изпълни се пророчеството твое — жив си ти

и ще живееш винаги в сърцата млади и горещи,

с безсмъртната лъча на подвига смъртта си осветил,

единствен лик, пред който всички ние палим свещи!

 

Безволие когато угаси надеждния светлик

и безвяра ни налегне като гробен камък,

пред нас възстава твоят образ — мощен и велик —

в очите с повелителен и гордо-гневен пламък.

 

И леко дишаме, и гледаме Балкана тъмносин,

и чуваме жътварките в безкрайните долини,

и любим страстно, както някога си любил ти един,

и твърдо вярваме, и знаме: няма да загине

народът, който е родил такъв поет и син!

Край