Робърт Лоурънс Стайн е алтернативно изписване за Р. Л. Стайн.